ประมูลพระเครื่อง,ชมรมพระเครื่อง,สารานุกรมพระเครื่อง,ถามตอบเกี่ยวกับพระเครื่อง,พบเกจิอาจารย์ชื่อดังที่นี่ - CERPRA.COM

ค้นหาวัด
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
แขวง / ตำบลบรมมหาราชวัง
เขต / อำเภอพระนคร
นิกายมหานิกาย
ชั้นพระอารามหลวงชั้นเอก
ภาคภาค 1

วัดโพธิ์ หรือนามทางราชการว่าวัดพระเชตุพน วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวง ชั้นเอกและเป็นวัดประจำรัชกาลที่๑แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่าที่เมืองบางกอก ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง
เพิ่มโดย webmaster20

ลำกับที่ชื่อวัตถุมงคล
รูปวัด
ข้อมูลวัด


Copyright 2008 ©CERTIFICATEPRA.COM Hosting