ประมูลพระเครื่อง,ชมรมพระเครื่อง,สารานุกรมพระเครื่อง,ถามตอบเกี่ยวกับพระเครื่อง,พบเกจิอาจารย์ชื่อดังที่นี่ - CERPRA.COM

ค้นหาวัด
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


อันดับ ชื่อวัด แขวง / ตำบล เขต / อำเภอ นิกาย ชั้น ภาค
14 วัดเทพธิดาราม วรวิหาร สำราญราษฎร์ พระนคร มหานิกาย พระอารามหลวงชั้นตรี ภาค 1
2 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร บรมมหาราชวัง พระนคร มหานิกาย พระอารามหลวงชั้นเอก ภาค 1
3 วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม พระนคร มหานิกาย พระอารามหลวงชั้นตรี ภาค 1
4 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พระบรมหาราชวัง พระนคร มหานิกาย พระอารามหลวงชั้นเอก ภาค 1
5 วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร วัดสามพระยา พระนคร มหานิกาย พระอารามหลวงชั้นตรี ภาค 1
6 วัดใหม่อมตรส บ้านพานถม พระนคร มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
7 วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร ชนะสงคราม พระนคร มหานิกาย พระอารามหลวงชั้นโท ภาค 1
8 วัดเอี่ยมวรนุช บ้านพานถม พระนคร มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
9 วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร วัดราชบพิธ พระนคร มหานิกาย พระอารามหลวงชั้นเอก ภาค 1
10 วัดปรินายก วรวิหาร บ้านพานถม พระนคร มหานิกาย พระอารามหลวงชั้นตรี ภาค 1
11 วัดสามพระยา วรวิหาร วัดสามพระยา พระนคร มหานิกาย พระอารามหลวงชั้นตรี ภาค 1
12 วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร บวรนิเวศ พระนคร ธรรมยุต พระอารามหลวงชั้นเอก ภาค 1
13 วัดนรนาถสุนทริการาม วัดสามพระยา พระนคร ธรรมยุต พระอารามหลวงชั้นตรี ภาค 1
15 วัดราชนัดดาราม วรวิหาร บวรนิเวศ พระนคร มหานิกาย พระอารามหลวงชั้นตรี ภาค 1
16 วัดมหรรณพาราม วรวิหาร เสาชิงช้า พระนคร มหานิกาย พระอารามหลวงชั้นตรี ภาค 1
17 วัดบุรณศิริมาตยาราม ศาลเจ้าพ่อเสือ พระนคร ธรรมยุต พระอารามหลวงชั้นตรี ภาค 1
18 วัดตรีทศเทพ วรวิหาร บ้านพานถม พระนคร ธรรมยุต พระอารามหลวงชั้นตรี ภาค 1
19 วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระบรมหาราชวัง พระนคร ธรรมยุต พระอารามหลวงชั้นเอก ภาค 1
20 วัดมกุฎกษัตริยาราม ราชวรวิหาร บางขุนพรหม พระนคร ธรรมยุต พระอารามหลวงชั้นโท ภาค 1
21 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร วัดราชบพิธ พระนคร ธรรมยุต พระอารามหลวงชั้นเอก ภาค 1
22 วัดราชบุรณะ ราชวรวิหาร วังบูรพาภิรมย์ พระนคร มหานิกาย พระอารามหลวงชั้นโท ภาค 1
23 วัดทิพย์วารีวิหาร วังบูรพาภิรมย์ พระนคร จีนนิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
24 วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร วชิรพยาบาล ดุสิต ธรรมยุต พระอารามหลวงชั้นโท ภาค 1
25 วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร วชิรพยาบาล ดุสิต มหานิกาย พระอารามหลวงชั้นตรี ภาค 1
26 วัดโบสถ์ ดุสิต ดุสิต มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
27 วัดแก้วฟ้าจุฬามณี ถนนนครไชยศรี ดุสิต มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
28 วัดธรรมาภิรตาราม ถนนนครไชยศรี ดุสิต มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
29 วัดใหม่ทองเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
30 วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ถนนนครไชยศรี ดุสิต มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
31 วัดประสาทบุญญาวาส วชิรพยาบาล ดุสิต มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
32 วัดราชผาติการาม วรวิหาร วชิรพยาบาล พระนคร ธรรมยุต พระอารามหลวงชั้นตรี ภาค 1
33 วัดอัมพวัน ถนนนครไชยศรี ดุสิต มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
34 วัดจันทรสโมสร ถนนนครไชยศรี ดุสิต มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
35 วัดจอมสุดาราม ถนนนครไชยศรี ดุสิต มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
36 วัดสมณานัมบริหาร สี่แยกมหานาค ดุสิต อนัมนิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
37 วัดน้อยนพคุณ ถนนนครไชยศรี ดุสิต มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
38 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร ดุสิต ดุสิต มหานิกาย พระอารามหลวงชั้นเอก ภาค 1
39 วัดสุคันธาราม สวนจิตรดา ดุสิต มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
40 วัดประชาระบือธรรม ถนนนครไชยศรี ดุสิต มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
41 วัดหนองจอก กระทุ่มราย หนองจอก มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
42 วัดใหม่เจริญราษฎร์ คลองสิบสอง หนองจอก มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
43 วัดแสนเกษม คลองสิบสอง หนองจอก มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
44 วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ คลองสิบสอง หนองจอก มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
45 วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม โคกแฝด หนองจอก มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
46 วัดสามง่าม คู้ฝั่งเหนือ หนองจอก มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
47 วัดสีชมพู คลองสิบ หนองจอก มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
48 วัดกระทุ่มราย กระทุ่มราย หนองจอก มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
49 วัดลำพะอง ลำผักชี หนองจอก มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
50 วัดอู่ตะเภา ลำผักชี หนองจอก มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1
51 วัดลำต้อยติ่ง ลำต้อยติ่ง หนองจอก มหานิกาย วัดราษฎร์ ภาค 1

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

Copyright 2008 ©CERTIFICATEPRA.COM Hosting