คืนเงินสดเต็มจำนวนที่ประมูล

  • พระไม่แท้ (รับประกันตลอดชีพ)
  • พระซ่อม และศัลยกรรมตกแต่ง โดยไม่แจ้งให้ทราบในหน้าประมูล
  • ผิดวัด ผิดรุ่น ผิดปี หรือ ไม่ทัน โดยไม่แจ้งให้ทราบในหน้าประมูล
  • พระที่ผู้ชนะประมูลได้รับแล้ว ปรากฎว่าไม่เหมือนกับในรูปที่ตั้งประมูล (ไม่ใช่องค์เดียวกับในรูป)
  • ไม่ระบุขนาด ที่จะสามารถจินตนาการได้ (เล็ก หรือ ใหญ่ กว่าปกติ)
  • สีเพี้ยน จากองค์จริงมาก ( แต่งรูปมา )


คำเตือน***การกดประมูลแต่ละครั้งผู้ประมูลควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินว่าพระองค์นี้พอใจหรือไม่ ก่อนที่จะตัด

สินใจเคาะประมูล ควรคิดให้รอบคอบ ดูภาพให้ชัดเจนจนพอใจ ถ้าคิดจะเคาะหรือเคาะแข่งกับผู้ประมูล

ท่านอื่น ต้องมั่นใจว่าเป็นราคาที่ผู้ประมูลซื้อได้จริง

เมื่อ 08 ?????? 2551 , 19:24:13
โดย webmaster3 (0) 


กำลังแสดงหน้าที่ /1 ->
<< 1 >>
กฎระเบียบต่างๆอาจมีการปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ในอนาคตที่อาจ


จะเกิดขึ้น ทาง www.certificatepra.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงกฎระเบียบ โดยจะมีการประกาศให้สมาชิกทราบ


ล่วงหน้า โดยทั่วกัน
เมื่อ 08 เมษายน 2551 , 19:27:12
โดย webmaster3 (0) 

รับทราบ 1...


 

เมื่อ 15 เมษายน 2551 , 15:13:13
โดย Wnk809 (0) 

กำลังแสดงหน้าที่ /1 ->
<< 1 >>


กรุณา Login ก่อนตอบกระทู้