ผู้ชนะการประมูล

  • จะต้องชำระเงินค่าพระเครื่องที่ประมูลให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ตั้ง

    ประมูลได้ และต้องโทรแจ้งการชำระเงินกับผู้ตั้งประมูลให้ทราบทุกครั้ง

    ผู้ชนะการประมูลจะทราบวิธีการชำระเงิน และการติดต่อผู้ตั้งประมูลทางหน้าจอของตนเอง และทาง E-mail

    ที่ให้ไว้


คำเตือน***ทาง webmaster ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการตรวจสอบพระได้ทุกๆกระดาน ดังนั้น ก่อนที่ท่านผู้ประมูลจะ

ตกลงเคาะราคา ควรใช้วิจารณญาณของตนเองเป็นสำคัญ
เมื่อ 08 ?????? 2551 , 19:22:41
โดย webmaster3 (0) 


กำลังแสดงหน้าที่ /1 ->
<< 1 >>
กฎระเบียบต่างๆอาจมีการปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ในอนาคตที่อาจ


จะเกิดขึ้น ทาง www.certificatepra.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงกฎระเบียบ โดยจะมีการประกาศให้สมาชิกทราบ


ล่วงหน้า โดยทั่วกัน
เมื่อ 08 เมษายน 2551 , 19:26:59
โดย webmaster3 (0) 

กำลังแสดงหน้าที่ /1 ->
<< 1 >>


กรุณา Login ก่อนตอบกระทู้