การให้ FEEDBACKท่านสามารถแสดงความคิดเห็น (คำติ) ได้หลังจาก 

วันที่ปิดประมูลแล้วเท่านั้น ห้าม!!!!

สมาชิกใดให้คำติโดยเจตนาให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายอันเกิดจากคำตินั้นๆ

ก่อนที่ท่านสมาชิกจะให้ คำติ ทาง webmaster ขอร้องให้ดูตัวเองด้วย

ว่าทำถูก กฎ-กติกาหรือเปล่า เช่น ผู้ตั้งประมูล หรือ ผู้ชนะประมูล

ต่างคนต่างเงียบเฉยไม่ยอมติดต่อ (โทรศัพท์ อีเมล์

หรือแจ้งเตือนในกระดานข่าว หัวข้อ "ฝากข่าวถึงเพื่อน")

กันให้เป็นที่เข้าใจ พอครบกำหนด 7 วัน ก็ให้คำติ เมื่อโดนติกลับ

ก็ไม่พอใจ กรณีนี้ ทาง webmaster เห็นสมควรว่า ควรจะให้คำติทั้ง

ผู้ตั้งประมูลและผู้ชนะประมูล เพราะถือเป็น หน้าที่

ที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน ฉะนั้น ทาง webmaster จึงมีมติว่า

"ผุ้ชนะการประมูล" จะต้องเป็นผู้ที่ "โทรศัพท์" แจ้งให้ผู้ตั้งประมูล

รับทราบทุกครั้ง หลังจากทำการโอนเงินพระเครื่ององค์นั้นๆ แต่ "แต่"

ที่ดีที่สุด ถ้าเขาไม่ติดต่อมา เราก็ติดต่อไป

เมื่อ 08 ?????? 2551 , 19:13:40
โดย webmaster3 (0) 


กำลังแสดงหน้าที่ /1 ->
<< 1 >>
กฎระเบียบต่างๆอาจมีการปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ในอนาคตที่อาจ


จะเกิดขึ้น ทาง www.certificatepra.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงกฎระเบียบ โดยจะมีการประกาศให้สมาชิกทราบ


ล่วงหน้า โดยทั่วกัน
เมื่อ 08 เมษายน 2551 , 19:26:41
โดย webmaster3 (0) 

กำลังแสดงหน้าที่ /1 ->
<< 1 >>


กรุณา Login ก่อนตอบกระทู้