คำแนะนำ จาก webmaster

 • ท่านสมาชิกควรใช้ข้อความที่สุภาพ ไม่ใช้ภาษาวิบัติ เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจในสังคมแห่งนี้
 • เปิดใจให้กว้าง ยินดีรับฟังและเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น พึงตระหนักอยู่เสมอว่า นี่

  เป็นเสมือน สังคมหนึ่งที่เปิดกว้างต่อสาธารณะ
 • การเสนอความเห็นต่อกระทู้ใดๆ พึงระลึกเสมอว่า มีผู้อ่านที่แตกต่างกันทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และวุฒิภาวะ ดังนั้นจึง

  ควรระมัดระวังในการใช้ข้อความ เช่น ข้อความที่ส่อไปในทางอนาจารเกินกว่าเหตุ หรือมีผลยั่วยุทางกามารมณ์ ข้อ

  ความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง ข้อความที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย หรือ

  ศีลธรรมอันดีของสังคม ข้อความที่พาดพิงบุคคลที่สามในทางหมิ่นประมาท เป็นต้น
 • พึงตระหนักอยู่เสมอว่า การเสนอคำถามหรือความเห็นต่อสังคม ควรจะมีความรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้เสนอ

  ไป เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานอันดีต่อสังคมสืบไป
เมื่อ 08 ?????? 2551 , 19:12:00
โดย webmaster3 (0) 


กำลังแสดงหน้าที่ /1 ->
<< 1 >>
 ผู้ชนะประมูลเมื่อนำพระไปตรวจสอบกับผู้ชำนาญการที่วงการยอมรับ ปรากฎว่าเป็นพระไม่แท้ ผู้ตั้งประมูล

บางรายไม่ยอมรับว่าพระของผู้ตั้งประมูลเป็นพระไม่แท้ โดยยืนยันว่าพระของตนเป็นพระแท้

ดังนั้น ขอให้ผู้ชนะการประมูลติดต่อ webmaster เพื่อจะได้ดำเนินการหาข้อยุติ ระหว่างผู้ชนะประมูลกับ

ผู้ตั้งประมูล การตัดสินของ webmaster เป็นที่สิ้นสุด
เมื่อ 08 เมษายน 2551 , 19:12:26
โดย webmaster3 (0) 

กฎระเบียบต่างๆอาจมีการปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ในอนาคตที่อาจ

จะเกิดขึ้น ทาง www.certificatepra.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงกฎระเบียบ โดยจะมีการประกาศให้สมาชิกทราบ

ล่วงหน้า โดยทั่วกัน
เมื่อ 08 เมษายน 2551 , 19:26:15
โดย webmaster3 (0) 

กำลังแสดงหน้าที่ /1 ->
<< 1 >>


กรุณา Login ก่อนตอบกระทู้