ข้อกำหนด ผู้ตั้งประมูล

 • เป็นผู้กำหนดราคาเปิดประมูล ราคาที่เพิ่มขึ้น และราคาขั้นต่ำตามที่ต้องการ

 • จะต้องส่งพระเครื่องให้กับผู้ชนะการประมูลภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับเงินค่าพระแล้ว

  (ผู้ชนะประมูลต้องโทรแจ้งกับผู้ตั้งประมูลทุกครั้ง)

  หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ชนะประมูลได้

 • ผู้ตั้งประมูลจะต้องรับประกันความพอใจเป็นเวลา 7 วัน นับจากวันที่ผู้ชนะการประมูลได้รับพระเครื่อง หรือ

  วันที่ผู้ชนะการประมูลได้รับพระเครื่องทางไปรษณีย์

 • และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่พอใจในพระเครื่องที่ได้รับ

  สามารถใช้ กฎการรับประกันความพอใจ 7 วัน ของทาง
  www.certificatepra.com
เมื่อ 25 ?????? 2551 , 21:06:46
โดย webmaster3 (0) 


กำลังแสดงหน้าที่ /1 ->
<< 1 >>
จะต้องรับประกันพระแท้ตามมาตฐานสากล ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุ ไว้บนหน้ากระดานประมูลพระเครื่องก็ตาม


ถ้าผู้ชนะประมูลได้ตรวจสอบพระเครื่องแล้วปรากฎว่าเป็นพระเครื่อง ไม่แท้ ตามมาตฐานสากลจริงจากผู้ชำ
นาญพระเครื่องด้านนั้นๆ ในสนามพระที่มีมาตฐานเป็นที่ยอมรับ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืน เงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้
ชนะการประมูล

หากผู้ตั้งประมูลผิดข้อตกลงข้างต้น ยินดีให้ผู้ชนะประมูล ขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ตั้งประมูล
นำไปดำเนินคดี ตามกฎหมายอาญาต่อไป
เมื่อ 25 มีนาคม 2551 , 21:10:06
โดย webmaster3 (0) 

กำลังแสดงหน้าที่ /1 ->
<< 1 >>


กรุณา Login ก่อนตอบกระทู้