พิธีดี ๆ ที่ควรเ
พิธีดี ๆ
ที่ควรเก็บรักษา [No. 0]
พิธีจักรพรรคิ์มหาพุทธาภิเษก


-เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2515 พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดพิธี
“จักพรรดิ์มหาพุทธาภิเษก” ขึ้น ณ วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก
เพื่อนำวัตถุมงคลที่จัดสร้างขึ้นเข้าพิธีปลุกเสกวัดถุมงคลรุ่นนั้นมี
พระพุทธชินราชจำลอง


พระชัยวัฒน์ พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ พระพิมพ์และเหรียญมหาจักรพรรคิ์ ฯลฯ


-พิธีมหาจักรพรรดิพุทธาภิเษก เป็นพิธีที่ใหญ่มาก
ยากแก่การดำเนินการจัดหาเจ้าพิธี ตลอดจน ตำหรับพระคาถา
และพระภิกษุเจริญพระคาถาได้ยาก ตามประวัติในสมัยกรุงรัตน์โกสินทร์ พิธี
“จักรพรรค์มหาพุทธาพิเษก” นี้ ครั้งแรกได้กระทำพิธีในสมัยรัชการที่ 1
และไม่มีการกระทำพิธีนี้อีก

-ในพิธีนี้พระอาจารย์ผ่อง(จินดา) วัดจักรวรรดิราชาวาส พระนคร
และอาจารย์เทพย์สาริกบุตร ซึ่งเป็นเจ้าพิธี ได้กำหนดและควบคุม


การดำเนินการกระทำพิธี “จักพรรดิ์มหาพุทธาภิเษก”
ครบถ้วนตามแบบฉบับของโบราณพิธีทุกประการ

คณะกรรมการพิธี


-สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานจุดเทียนชัย


-ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


เป็นประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย


-พระครูศรีพรหมโสภิต (หลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทอง   เป็นประธานบริกรรมปลุกเสก

กรรมการฝ่ายพิธี


-พระอาจารย์ผ่อง(จินดา) วัดจักรวรรดิราชาวาส พระนคร


-อาจารย์เทพย์ สาริกย์บุตร พระนคร


-อาจารย์มาโนช มาโสภาศ จังหวัดลำบาง

กรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์


-พระสุวรรณ์วิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก


-พระพิษณุบูราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ พิษณุโลก


ฯลฯ

กรรมการอุปถัมภ์ฝายฆราวาส


-นายพ่วง สุวรรณรัฐ ปรัดกระทรวงมหาดไทย


-พล.ท.สำราญ แพทยกุล แม่ทัพภาคที่ 3


-สมาคมนักเรียนเก่าพิษณุโลกพิทยาคม


ฯลฯ

กรรมการดำเนินงาน


-คณะกรรมการพุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก

กรรมการที่บรึกษา


-นายประชุม กาญจนวัฒน์


-นายสุฉันท์ โพธิสุวรรณ


ฯลฯ

รายนามพระคณาจารย์บริกรรมปลุกเสก

หลวงพ่อทอง พระครูวิริยะโสภิต วัดพระปรางค์ จ.สิงห์บุรี


หลวงพ่อเงิน พระราชธรรมมาภรณ์ วัดดอนยาหอม จ.นครปฐม


หลวงพ่อนาค พระครูจันทรโสภณ วัดทัศนารุณสุทธิการาม กรุงเทพฯ


หลวงพ่อแดง พระครูญาณวิลาศ วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี


หลวงพ่อหอม พระครูภาวนาณุโยค วัดชากหมากป่าเรไร จ.ระยอง หลวงพ่อสุข
วัดโพธิ์ทรายทอง จ.บุรีรัมย์


หลวงพ่อสด พระครูวิจิตนชัยการ วัดหางน้ำ จ.ชัยนาท


หลวงพ่อชื่น พระครูนนทกิจวิมล วัดตำหนักเหนือ จ.นนทบุรี


หลวงพ่อบุญ พระครูประดิษฐ์นวการ วัดวังมะนาว จ.ราชบุรี


หลวงพ่ออยู่ พระครูสุตาธิการี วัดหนองพะอง จ.สมุทรสาคร


หลวงพ่อกรับ พระครูธรรมสาครวัดโกรกกราก จ.สมุทรสาคร


หลวงพ่อเจริญ พระครูปัญญาโชติ วัดทองนพคุณ จ.เพชรบุรี


หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู จ.ลพบุรี


หลวงพ่อชื่น วัดคุ้งท่าเลา จ.ลพบุรี


พระครูสนิทวิทยการ วัดท่าโขลง จ.ลพบุรี


พระครูปิยะธรรมโสภิณ(หลวงพ่อคำ) วัดบำรุงธรรม จ.สระบุรี


พระครูกิตพิจารณ์(หลวงพ่อผัน) วัดราฎร์เจริญ จ.สระบุรี


พระครูพุทธฉายาพิบาล วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี


พระครูสุวรรณวุฒาจารย์(หลวงพ่อมุ่ย) วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี


พระวินัยรักขิตาวันมุนี(หลวงพ่อถิร) วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี


พระครูวิบูลเมธาจารย์ วัดดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี


หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี - หลวงพ่อกี้ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี


พระอาจารย์สมภพ (หลวงพ่อสาลีโข) วัดสาลีโข จ.นนทบุรี


พระครูประกาศสมาธิคุณ วัดมหาธาตุ กทม.


พระอาจารย์วิริยัง วัดธรรมมงคล กทม.


พระเทพโสภณ วัดชนะสงคราม กทม.


หลวงพ่อเต๋คงทอง วัดสามง่าม จ.นครปฐม


พระครูสาธุกิจวิมล(หลวงพ่อเล็ก) วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม


พระวิสุทธิรังษี วัดชัยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี


พระครูอุดมสิทธาจารย์(หลวงพ่ออุตมะ) วัดศรีสุวรรณ จ.กาญจนบุรี


พระครูจันทสโรภาส(หลวงพ่อเที่ยง) วัดม่วงชุม จ.กาญจนบุรี


พระครูโกวิทยาสมุทคุณ(หลวงพ่อเนื่อง) วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม


พระครูวชิรรังษี วัดมฤคทายวัน จ.ประจวบคีรีขันธ์


พระครูอุดมศีลจารย์(พ่อท่านเย็น) วัดโคกสะท้อน จ.นครศรีธรรมราช


พระครูพิศาลพัฒนกิจ (พ่อท่านพระครูปลัดบุญรอด) วัดพัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช


พระอาจารย์นำ แก้วจันทร์ วัดดอนศาลา จ.พัทลุง


หลวงพ่อสง วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จ.ชุมพร


หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคา จ.ขอนแก่น


หลวงปู่จันทร์ วัดสำราญ จ.อุบลราชธานี


หลวงพ่ออ่อน วัดประชานิยม จ.กาฬสิน


หลวงพ่อครูบาวัง วัดบ้านเด่น จ.ตาก


หลวงพ่อครูบาตัน วัดเชียงทอง จ.ตาก


หลวงพ่อเกตุ วัดศรีเมือง จ.สุโขทัย


หลวงพ่อปี๋ วัดลานหอย จ.สุโขทัย


พระครูคีรีมาศธรรมคุณ วัดวาลุการาม จ.สุโขทัย


พระครูพิลาศธรรมคุณ วัดธรรมปัญญาราม จ.สุโขทัย


พระครูไกรลาศสมานคุณ วัดกงไกรลาศ จ.สุโขทัย


พระอาจารย์พวง วัดสว่างอารมณ์ จ.สุโขทัย


พระอาจารย์ฉลอง วัดสว่างอารมณ์ จ.สุโขทัย


พระครูพินิจธรรมภาณ วัดวังแดง จ.พิจิตร


พระครูศรีพรหมโสภิต(หลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี


พระอาจารย์ผ่อง(จินดา) วัดจักรวรรคิ์ราชาวาส กทม.


พระครูศรีปริยานุรักษี วัดพันอ้น จ.เชียงใหม่


พระครูวิรุฬธรรมโกวิทย์ วัดเจดีย์สถาน จ.เชียงใหม่


พระครูมงคลคุณาธร วัดหม้อตองคำ จ.เชียงใหม่


หลวงพ่อบุญมี วัดท่าสต๋อย จ.เชียงใหม่


หลวงพ่อแสน วัดท่าแหน จ.ลำปาง


หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน จ.ลำปาง


หลวงพ่อชุบ วัดเกาะวาลลุการาม จ.ลำปาง


หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง


หลวงพ่อเงิน วัดเขาสาก จ.ลำปาง


หลวงพ่อบุญสม วัดหัวข่วง จ.ลำปาง

พระวิบูลวชิรธรรม วัดท่าพุทรา จ.กำแพงเพชร


หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์


หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์


พระครูนิสัยจริยคุณ วัดจันเสน จ.นครสวรรค์


หลวงพ่อคัด วัดท่าโบสถ์ จ.ชัยนาท


หลวงพ่อกวย วัดบางแค จ.ชัยนาท


หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม จ.สิงห์บุรี


หลวงพ่อดวง วัดทอง จ.สิงห์บุรี


พระครูอาทรสิกขการ (หลวงพ่อโต๊ะ) วัดสระเกศชัยโย จ.อ่างทอง


พระครูสันทัดธรรมคุณ (หลวงพ่อออด) วัดท่าช้าง จ.อยุทธยา


พระครูประภาสธรรมคุณ(หลวงพ่อแจม) วัดวังแดง จ.อยุธยา


พระครูประสาทวิทยาคม(หลวงพ่อนอ) วัดกลางท่าเรือ จ.อยุธยา


พระครูพิพิธวิหารการ(หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช จ.อยุทธยา


พระครูสาธรพัฒนกิจ วัดเสด็จ จ.ปทุมธานี


พระครูวิเศษมงคลกิจ(หลวงพ่อมิ่ง) วัดกก กทม.


พระครูอนุกูลวิทยา(หลวงพ่อเส็ง)


วัดน้อยนางหงษ์ กทม.


พระครูพิริยกิจติ(หลวงพ่อโต๊ะ) วัดประตูฉิมพลี กทม.


พระครูภาวณาภิรมย์ วัดปาดน้ำ กทม.


พระครูโสภณกัลป์ยานุวัฒน์(หลวงพ่อเส่ง) วัดกัลยา กทม.


พระครูพินิจสมาจารย์(หลวงพ่อโด่) วัดนามะตูม จ.ชลบุรี


หลวงพ่อทิม วัดบ้านค่าย จ.ระยอง


พระครูธรรมมานิสิทธิ์ วัดบ้านไร่ จ.พิจิตร


พระอาจารย์ชัย วัดกลาง จ.อุตรดิดถ์


หลวงพ่อบุญ วัดน้ำใส จ.อุตรดิดถ์


หลวงพ่อจันทร์ วัดหาดสองแคว จ.อุตรดิดถ์


พระพิษณุบุราจารย์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก


พระสมุห์ละมัย วัดพระศรีรัตนมหาธาติ จ.พิษณุโลก


พระครูศีลสัมบัน วัดสระแก้วปทุมทอง จ.พิษณุโลก


พระครูอภัยจริยภิราณ์ วัดใหม่อภัยยาราม จ.พิษณุโลก


พระวินัยธรสุเทพ วัดแสงดาว จ.พิษณุโลก


พระอาจารย์ถนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก


พระครูปรพภาสธรรมมาภรณ์ วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.พิษณุโลก


พระครูศรีรัตนาภรณ์(หลวงพ่อไช่) วัดศรีรัตนาราม จ.พิษณุโลก


หลวงพ่อเปรื่อง วัดคูหาสวรรค์ จ.พิษณุโลก


พระอาจารย์พิมพ์ วัดคูหาสวรรค์ จ.พิษณุโลก


พระอาจารย์ชุ่ม วัดกรมธรรม์ จ.พิษณุโลก


หลวงพ่อเฉลิม วัดโพธิญาณ จ.พิษณุโลก


หลวงพ้อเปรื้อง วัดโพธิญาณ จ.พิษณุโลก


พระอาจารย์ชุม วัดกรมธรรม์ จ.พิษณุโลก


พระอาจารย์โต วัดสมอแข จ.พิษณุโลก


พระครูประพันธ์ วัดบางสะพาน จ.พิษณุโลก


พระครูวิจารณ์สุภกิจ วัดตลาดชุม จ.พิษณุโลก


พระอาจารย์หวล วัดนิมิตธรรมาราม จ.พิษณุโลก


พระอาจารย์ธงชัย วัดวชิรธรรมราชา จ.พิษณุโลก

เมื่อ 14 เมษายน 2553 , 18:10:07
โดย webmaster1 (4) 


กำลังแสดงหน้าที่ /1 ->
<< 1 >>

เมื่อ 31 สิงหาคม 2553 , 23:55:18
โดย peterdriverbkk (0) 

พระกริ่ง เสาร์ห้า ปี2516 วัดดอนยานนาวาเมื่อ 24 กันยายน 2553 , 20:02:14
โดย peterdriverbkk (0) 


เมื่อ 24 กันยายน 2553 , 20:02:46
โดย peterdriverbkk (0) 

พระกริ่ง เสาร์ห้า ปี2516 วัดดอนยานนาวา พิธี
เมื่อ 24 กันยายน 2553 , 20:03:19
โดย peterdriverbkk (0) เมื่อ 24 กันยายน 2553 , 20:05:50
โดย peterdriverbkk (0) 

เมื่อ 24 กันยายน 2553 , 20:08:48
โดย peterdriverbkk (0) 
Pages 
»
 
1 
»
 
2 
»
 
3 
»
 
4 
»
 
5 
»
 
6 
»
 
7 
»
 
8 
»
 
9 
»
 
10
 
 
total 196 image(s)
 
เมื่อ 26 กันยายน 2553 , 02:58:01
โดย peterdriverbkk (0) 

เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2553 , 01:36:21
โดย peterdriverbkk (0) 

กำลังแสดงหน้าที่ /1 ->
<< 1 >>


กรุณา Login ก่อนตอบกระทู้