ประมูลพระเครื่อง,ชมรมพระเครื่อง,สารานุกรมพระเครื่อง,ถามตอบเกี่ยวกับพระเครื่อง,พบเกจิอาจารย์ชื่อดังที่นี่ - CERPRA.COM


พระเครื่องที่ตั้งประมูลที่หน้าประมูลนี้ อยู่ในความดูแลของ cerpra.com หากพระเครื่ององค์ใด มีปัญหา หรือ รายละเอียด ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ กรุณาแจ้ง Webmaster


50 ประมูลล่าสุด | พระเครื่องที่มีผู้ร่วมประมูลมาก | พระเครื่องกำลังจะปิดประมูล |

พระกรุเนื้อ - ดิน - ผง พระกรุเนื้อ - ชิน -โลหะ เหรียญปั๊มก่อนปี 2520 เหรียญปั๊มหลังปี 2520
พระเนื้อดิน - ผง - ว่าน ก่อนปี 2520 พระเนื้อดิน - ผง - ว่าน หลังปี 2520 พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ พระหล่อ - รูปเหมือน
พระสมเด็จ พระปิดตา หลวงพ่อพรหม - หลวงพ่อโอด พระหลวงปู่โต๊ะ - เจ้าคุณนร
พระหลวงพ่อปาน - หลวงพ่อโหน่ง พระหลวงปู่ทิม - สายตะวันออก พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ หลวงปู่ทวดวัดอื่น ๆ
ในหลวง-แบ็งค์-เหรียญต่างๆ เครื่องรางของขลัง หนังสือและของใช้พระเครื่อง สารพัดทั่วไปไม่เกี่ยวกับพระเครื่อง
พระสายจตุคามรามเทพ พระบูชา พระไม่รู้ที่ - ไม่รู้ปี - ไม่รู้วัด พระวัดใจ - วัดดวง - วัดเซียน

เหรียญท้าวมหาพรหมธาดา ด้านหลังอัศวัตถะ วัดดอนยานนาวา (เหรียญจักรเพชร รุ่น 2) เลี่ยมเก่า กะไหล่ทองเดิมๆ สวยสุดยอดครับ


รายละเอียดการประมูล
ผู้ตั้งประมูล peterdriverbkk (0) 
หมวดพระ เหรียญปั๊มหลังปี 2520
รายละเอียด

เหรียญท้าวมหาพรหมธาดา ด้านหลังอัศวัตถะ วัดดอนยานนาวา (เหรียญจักรเพชร รุ่น 2)  เลี่ยมเก่า กะไหล่ทองเดิมๆ สวยสุดยอดครับ


เหรียญ "อัศวัตถะ" เนื้อทองเหลือง วัดดอนยานนาวา กทม. สภาพสวยมากนับแต่ปีพุทธศักราช 2502 ท่านอาจารย์สามเณรวิรัช ลุปต์ซ่า ได้สำเร็จฌาฯอันเป็นความจริ งโดยธรรมชาติ ซึ่งผู้ใดได้นำไปประพฤติปฎิบัติก็จะนำมาซึ่งความสุข ความเจริญ และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ท่านอาจารย์สามเณรวิรัช ลุปต์ซ่า ได้มาจำวัดอยู่ ณ วัดดอน ยานนาวา และได้ทำการสั่งสอนเผยแพรองค์ธรรม (องค์สมเด็จพระบรมครูท่านท้าวมหาพรหมธาดา) อันเป็นหัวใจธรรมะหรือความจริงที่นำไปสู่ความสงบสุขอย่างแท้จริงของสิ่งมี ชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ ในปีพ.ศ.2508 ท่านอาจารย์สามเณรวิรัช ลุปต์ซ่าได้สร้างอิทธิวัตถุ คือ เหรียญ "จักรเพชร" เพื่อเผยแพร่ และเป็นตัวแทนขององค์ธรรม (องค์สมเด็จพระบรมครูท่านท้าวมหาพรหมธาดา) ซึ่งองค์สมเด็จพระบรมครูท่านท้าวมหาพรหมธาดา ได้ทรงเมตตาประทานเหรียญ "จักรเพชร" ไว้ว่า "ผู้ใดนำเหรียญ "จักรเพชร" ไปสักการะบูชา ผู้นั้นย่อมมีพระพรอันบริสุทธิ์และสูงสุดของบิดามารดาติดตัวอยู่เสมอไป ซึ่งบุคคลทั้งหลายที่นำเหรียญ "จักรเพชร" ไปสักการระบูชาก็ได้ประสบกับความสุข ความเจริญ มีอำนาจบารมีนานัปการสุดที่จะบรรยายได้ ต่อมาในปี พ.ศ.2509 ก่อนที่ท่านอาจารย์วิรัช ลุปต์ซ่า จะพ้นจากหน้าที่ทางโลก และละโลกนี้ไป องค์สมเด็จพระบรมครูท่านท้าวมหาพรหมธาดา ทรงได้มอบหมายหน้าที่ การเผยแพร่ธรรมะให้แก่ท่านอาจารย์นารโษตตมะ (อาจารย์พ่อ) เพื่อให้เป็นผู้สืบทอดทำหน้าที่ ทนุ บำรุง รักษา องค์ธรรมต่อไป ท่านอาจารย์พ่อจึงได้รวบรวมกำลังศรัทธาของบรรดาศิษย์ทุกท่านช่วยกันสร้าง สถานค้นคว้าสัจธรรม โดยให้ชื่ว่า สถานค้นคว้าสัจธรรม "ปุรุโษตตมะ" ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 4/1 หมู่ 12 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จวบปี พ.ศ. 2533 มีผู้เลื่อมใสจำนวนมาก มาฝากตัวเป็นศิษย์ขององค์ธรรม (องค์สมเด็จพระบรมครูท่านท้าวมหาพรหมธาดา) ศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ต่างมาขอรับเหรียญ "จักรเพชร" ไปสักการะบูชาจนไม่พอกับความต้องการ บรรดาศิษยานุศิษย์ทุกคนจึงขอร้องให้ท่านอาจารย์นารโษตตมะ (อาจารย์พ่อ) จัดสร้างอิทธิวัตถุขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ธรรมและประสิทธิ์ประสาทให้ศิษยานุศิษย์และบุคคลทั่ว ไปนำไปสักการะบูชา ท่านจึงได้จัดสร้างเหรียญนี้ขึ้นมา โดยมีชื่อว่า เหรียญ "อัศวัตถะ" "อัศวัตถะ" เป็นอรูปธรรมของต้นไม้ชนิดหนึ่ง ในโลกนี้จะเห็นรูปร่างของต้นไม้นี้ไม่ได้เลยยอดโคน และที่เกิดก็ไม่มี เป็นต้นไม้อมตะ ไม่รู้จักแก่และตาย ไม่เสื่อมสูญ มีรากอยู่เบื้องบน มีกิ่งอยู่เบื้องต่ำ มีใบเป็นพระเวท ผู้ใดรู้จักต้นไม้นั้น ผู้นั้นชื่อว่า เป็นผู้รู้พระเวท (ธรรมชาติ) สาขาของต้นไม้นั้นงอกด้วยคุณที่ประกอบด้วย สัตวะ รชะ ตมะ มีอารมณ์เป็นพืชผล รากได้แผ่ไปทั้งเบื้องบน และเบื้องล่าง รากซึ่งมีกรรมเป็นเครื่องผูกพัน ได้แผ่เป็นลำดับไป แม้ในมนุษย์โลกเบื้องล่างอีกด้วย...แปล...ต้น "อัศวัตถะ" นี้เปรียบเสมือนกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ รากคือดวงอาทิตย์ที่ส่องลำแสดงลงมา โลกและดาวนพเคราะห์ทั้งหลายคือ กิ่งของต้นไม้นี้ ใบคือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่งอกเงยขึ้นแผ่พืชพันูสืบเชื้อสายตามลำดับต่อ เนื่องกันลงไป พืชผลคือกรรมการการะทำของสิ่งมีชีวิตซึ่งจะงอกเงยไปตามกรรมที่กระทำ พรหมาภิเษกและปลุกเสกครั้งที่ 1 อัญเชิญเหรียญ "อัศวัตถะ" ทำพิธีบวงสรวงปลุกเสก ณ สถานค้นคว้าสัจธรรม "ปุรุโษตตมะ" 1 พรรษาของปีพุทธศักราช 2534 กับทั้งพรหมาภิเษก และปลุกเสกในพิธีน้ำทิพย์ 3 ครั้ง เทวาภิเษกและปลุกเสก ครั้งที่ 2 อัญเชิญเหรียญ "อัศวัตถะ" ทำพิธีบวงสรวงปลุกเสก ณ ยอดเขาพระครูศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน คือวันที่ 7-8-9 พฤศจิกายน 2534 เทวาภิเษกและปลุกเสกครั้งที่ 3 อัญเชิญเหรียญ "อัศวัตถะ" ทำพิธีบวงสรวงปลุกเสก ณ ทะเล ริมหาดผาแดง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน คือ วันที่ 20-21-22 พฤศจิกายน 2534 พิธีมหาพุทธาภิเษก ครั้งที่ 4 อัญเชิญเหรียญ "อัศวัตถะ" ทำพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ สถานค้นคว้าสัจธรรม "ปุรุโษตตมะ" ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 11-12 กุมภาพันธ์ 2534 พระสงฆ์มี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดยานนาวา พระเทพปัญญาเมธี วัดไตรมิตรวิทยาราม นั่งปรก....

"เหรียญอัศวัตถะ" ด้านหน้า เป็นรูปท่านท้าวมหาพรหมธาดาเทวตา รูปพรหมที่เป็นองค์บรมครูของอาจารย์เณรวิรัช ลุปซ่าร์และ ปวงศิษย์ ถือเป็นครูผู้มีแต่ความรักความเมตตาดุจบิดามารดาต่อศิษย์ทั้งปวง ทรงประทานความรู้ ความสำเร็จ และความปกป้องคุ้มครองแก่สานุศิษย์และผู้เลื่อมใส ข้างเหรียญมียันต์เป็นอักษรพรหมมีประทับหัวอักขระด้วยยันต์ตานกเค้า ยันต์ทั้งหมดได้จากการเขียนเมื่อตอน สมเด็จปู่ท้าวมหาพรหมธาดา ลงประทับทรงอาจารย์เณร ด้านหลัง เป็นเทพนารัต ผู้โปรดปรานดนตรีจนได้ตำแหน่งเป็นเทพที่บรรเลงดนตรีให้มหาเทพฟัง เทพนารัต มีความเคารพในองค์พระนารายณ์ผู้เป็นเจ้ามาก เรียกว่าอยู่ใน ไวษณพนิกาย ดังนั้นเมื่อท่านไปไหน ก็จะสรรเสริญพระนามของ พระวิษณุเจ้า ก่อนกล่าวสิ่งใด ๆ อยู่เสมอว่า "นารายณ์...นารายณ์..." ซ้าย-ขวาของเหรียญ นอกจากบรรจุด้วยพระยันต์อักษรพรหมมีแล้ว ยังมีเสือและงูขาว ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ขลังประจำสำนักกำกับอยู่ด้วย เพื่อเพิ่มความเป็นมหาอำนาจ แคล้วคลาด และมีชัยชนะเหนือศัตรูกับอุปสรรคทั้งปวง

รับประกันตามกฎ cerpra ทุกประการ

เพื่อความสะดวกครับ โอนเงินได้ 4 ธนาคารครับ
ชื่อบัญชี นาย สุภัทร์ เมฆสังข์
1. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัล พระราม3 เลขบัญชี 165-2-12433-7
2. ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เซ็นทรัล พระราม3 เลขบัญชี 048-0-19367-1
3. ธนาคาร กสิกรไทย สาขา เซ็นทรัล พระราม3 เลขบัญชี 748-2-33676-5
4. ธนาคาร กรุงไทย สาขา เซ็นทรัล พระราม 3 เลขบัญชี 768-0-00562-1
โอนเงินแล้วกรุณาโทรบอกด้วยครับ ปีเตอร์ 081-4838281
ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่อุดหนุนครับ

ราคาเริ่มต้น 780
ราคาตอนนี้ 780 บาท
ราคาขึ้นต่อครั้ง 20 บาท
เริ่มประมูล 16 พฤศจิกายน 2551 , 19:38:09 
จบการประมูล 26 พฤศจิกายน 2551 , 0:00  
สถานะการประมูล ปิดการประมูลแล้ว

ประวัติการให้ราคา
ผู้ประมูล ให้ราคา เมื่อ

กรุณา Login ก่อนประมูลราคา
พระกรุเนื้อ - ดิน - ผง พระกรุเนื้อ - ชิน -โลหะ เหรียญปั๊มก่อนปี 2520 เหรียญปั๊มหลังปี 2520
พระเนื้อดิน - ผง - ว่าน ก่อนปี 2520 พระเนื้อดิน - ผง - ว่าน หลังปี 2520 พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ พระหล่อ - รูปเหมือน
พระสมเด็จ พระปิดตา หลวงพ่อพรหม - หลวงพ่อโอด พระหลวงปู่โต๊ะ - เจ้าคุณนร
พระหลวงพ่อปาน - หลวงพ่อโหน่ง พระหลวงปู่ทิม - สายตะวันออก พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ หลวงปู่ทวดวัดอื่น ๆ
ในหลวง-แบ็งค์-เหรียญต่างๆ เครื่องรางของขลัง หนังสือและของใช้พระเครื่อง สารพัดทั่วไปไม่เกี่ยวกับพระเครื่อง
พระสายจตุคามรามเทพ พระบูชา พระไม่รู้ที่ - ไม่รู้ปี - ไม่รู้วัด พระวัดใจ - วัดดวง - วัดเซียน


Copyright 2008 ©CERTIFICATEPRA.COM Hosting